Wednesday, February 13, 2008

PENAMATAN KONTRAK FARMING KEPADA PESERTA-PESERTA BENGKEL 1 & 2

Adalah ini dimaklumkan bahawa pihak syarikat akan menamatkan tempoh tawaran kontrak kepada mana-mana peserta yang belum membuat kolam. Penamatan kontrak ini tertakluk kepada peserta-peserta yang mengikuti bengkel 1 & 2. Ini berikutan sasaran yang di buat oleh pihak syarikat untuk menuai hasil dari peserta Bengkel 1 & 2 adalah pada Julai 2008. Tarikh penamatan syarat ini berkuatkuasa pada 29/02/2008.

Di minta mana-mana peserta yang telah membuat kolam tetapi belum memasukan induk lintah menghubungi pihak syarikat dengan segera. Sila maklumkan kepada rakan-rakan yang lain.

Sekian Terima Kasih.